ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2018-2019

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των υποψήφιων υποτρόφων οι οποίες κατατέθηκαν  από 13/5/2019 – 31/5/2019  βάση της προσκλήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ανακοινώθηκε από το ΔΠΜΣ Ειδική Αγωγή και προκήρυσσε τέσσερις  (4) υποτροφίες κοινωνικού χαρακτήρα (Υ.Κ.Χ.) για το Ακαδ. Έτος 2018-19

Κατέθεσαν δικαιολογητικά 19 μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ  Ειδική Αγωγή που φοίτησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Κατόπιν επικυρώσεως των αποτελεσμάτων από την ΕΔΕ , θα χορηγηθούν υποτροφίες στους  φοιτητές με τους παρακάτω αριθμούς μητρώων:

0270-0277-0260-0240

Παρακαλώ πολύ οι παραπάνω φοιτητές να έρθουν σε επαφή με την γραμματεία άμεσα.

Επίσης για οποιαδήποτε διευκρίνηση επιθυμείτε σχετικά με τα αποτελέσματα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία.

Ο επιστημονικά Υπεύθυνος

Ηλίας Κουρκούτας

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Εγκρίθηκαν οι ημερομηνίες (13 Μαϊου-31 Μαΐου 2019) αίτησης, καθώς και τα κριτήρια για διεκδίκηση υποτροφίας (μερική απαλλαγή από καταβολή διδάκτρων) από τους φοιτητές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Υ.Κ.Χ.).

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ειδική Αγωγή»  του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης [ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 2529, Τεύχος Β/17/8/2016] με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής ανακοινώνει τις διαδικασίες για τη  χορήγηση τεσσάρων  (4) υποτροφιών κοινωνικού χαρακτήρα (Υ.Κ.Χ.) για το Ακαδ. Έτος 2018-19 (4 υποτροφίες για τους δευτεροετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές).Το ύψος των Υ.Κ.Χ ορίζεται στα 900 ευρώ (€) ανά υπότροφο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν και θα μοριοδοτηθούν με βάση το σύστημα το οποίο έχει εγκριθεί από την ΕΔΕ σε προηγούμενη συνέλευση και δεν έχουν γίνει αλλαγές λαμβάνοντας υπόψη το σύστημα μοριοδότησης για παροχές σίτισης και στέγασης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης (απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης 304/19/07/2012), Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος  ώστε να ενημερωθούν οι φοιτητές και να καταθέσουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά τους.