ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2017-2018

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των υποψήφιων υποτρόφων οι οποίες κατατέθηκαν  από 14/5/2018 – 30/5/2018  βάση της προσκλήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ανακοινώθηκε από το ΔΠΜΣ Ειδική Αγωγή και προκήρυσσε οκτώ  (8) υποτροφίες κοινωνικού χαρακτήρα (Υ.Κ.Χ.) για το Ακαδ. Έτος 2017-18 (4 υποτροφίες για τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές και 4 υποτροφίες για τους δευτεροετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές).

Κατέθεσαν δικαιολογητικά 26 μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ  Ειδική Αγωγή που είχαν εγγραφεί και φοίτησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (10 δευτεροετείς και 16 πρωτοετείς). Κατόπιν επικυρώσεως των αποτελεσμάτων από την ΕΔΕ , θα χορηγηθούν υποτροφίες στους  φοιτητές με τους παρακάτω αριθμόυς μητρώων:

Δευτεροετείς 0203-0231-0232-0226

Πρωτοετείς 0260-0277-0256-0241

Παρακαλώ πολύ οι παραπάνω φοιτητές να έρθουν σε επαφή με την γραμματεία άμεσα.

Επίσης για οποιαδήποτε διευκρίνηση επιθυμείτε σχετικά με τα αποτελέσματα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία.

Ο επιστημονικά Υπεύθυνος

Ηλίας Κουρκούτας