Καλώς Ήρθατε!!

Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό 2017-18 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ειδική Αγωγή» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Δ3Α

Σάββατο 26/05/18
10.00-14.00

Tim Lewis, Ph.D.

Professor of Special Education

University of Missouri, USA

Καθηγητής Ειδικής Αγωγής

Επιστημονικός Υπεύθυνος των Προγραμμάτων Θετικής Συμπεριφορικής Υποστήριξης (PBS) στα Σχολεία των ΗΠΑ για Παιδιά με Αναπτυξιακές και Συμπεριφορικές Διαταραχές

Η διάλεξη θα εστιάσει στην περιγραφή των βασικών αρχών, τεχνικών και της φιλοσοφίας του προγράμματος και γενικότερα των προγραμμάτων Whole School Approach, καθώς και στα θετικά σημεία και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στην εφαρμογή τους στα σχολεία με μαθητές, αλλά και σε θέματα εφαρμογής παρόμοιων τεχνικών στην Κύπρο και στην Ελλάδα, με βάση την υπάρχουσα εμπειρία.