• Μαραγκουδακη Μαριάνθη
  • Ανακοινώσεις

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου που κοινοποιήθηκαν το καλοκαίρι, το 40% του συνόλου των ωρών της Πρακτικής Άσκησης  (200 ΩΡΕΣ) μπορούν να πραγματοποιηθούν εκτός Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και άλλων δομών. Η  Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ προσφέρει τη δυνατότητα Ακαδημαϊκής Πρακτικής που θα γίνει στο Παν/μιο,  με εποπτείες από τους διδάσκοντες/ουσες.

Η Ακαδημαϊκή Πρακτική πραγματοποιείται σε συνεργασία με έναν/μία Επόπτη/τρια Καθηγητή/τρια και περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δραστηριότητες που οργανώνονται και εποπτεύονται από τον Καθηγητή/τρια:

  • Παρακολούθηση/συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια/ημερίδες/συνέδρια κτλ.
  • Συμμετοχή σε ολιγόωρες συναντήσεις σεμιναριακού τύπου (στο Παν/μιο ή διαδικτυακά).
  • Ανάπτυξη διδακτικού και επιμορφωτικού υλικού.
  • Συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. συλλογή και καταχώρηση ερευνητικών δεδομένων, κ.ά.).
  • Συμμετοχή στην οργάνωση και διεξαγωγή επιστημονικών εκδηλώσεων, κ.ά.

Οι φοιτητές/τριες θα ενημερωθούν από την γραμματεία για τους επόπτες καθηγητές που θα συμμετέχουν στην ακαδημαϊκή πρακτική άσκηση στους οποίους θα μοιραστούν αλφαβητικά.Σε περίπτωση κάποιου κωλύματος επιτρέπεται μόνο η αμοιβαία αλλαγή μεταξύ των φοιτητών.

Οι ανακοινώσεις/προσκλήσεις των εποπτών/πτριών Καθηγητών που επισυνάπτονται περιλαμβάνουν την περιγραφή των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται για τη διάρκεια του εξαμήνου, τον τρόπο υλοποίησής τους (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) και αδρό χρονικό προγραμματισμό.

Στο τέλος του εξαμήνου ο/η κάθε φοιτητής/τρια υποβάλλει μια απολογιστική έκθεση για τη συμμετοχή του με αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων που έλαβε μέρος στη διάρκεια της Ακαδημαϊκής Πρακτικής. Η Απολογιστική Έκθεση πρέπει να επιβεβαιωθεί στη συνέχεια από τον/την Επόπτη/τρια Καθηγητή/τρια που θα πιστοποιήσει την ολοκλήρωση της Ακαδημαϊκής Πρακτικής για το φοιτητή/τρια.

   

Σας καλωσορίζουμε στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή

Email : eidikiagogi@edc.uoc.gr

 

sitemap

Ώρες λειτουργίας

Για οποιαδήποτε απορία - διευκρίνηση επικοινωνήστε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση eidikiagogi@edc.uoc.gr ή στο τηλέφωνο 2831077639 (Δευτέρα και Πέμπτη 10:00-13:00).
 
Διαφορετικά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ.
© 2024 Διατμηματικό Π.Μ.Σ. στην Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.