Διπλωματική Εργασία

  • Super User
  • Χωρίς κατηγορία

Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

H μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποστηρίζεται στο 3Ο και 4Ο εξάμηνο φοίτησης. Αξιολογείται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον επιβλέποντα και δύο άλλα μέλη (το ένα μέλος της τριμελούς επιτροπής είναι υποχρεωτικά μέλος της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.), τα οποία τα ορίζει η Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόν Κανονισμό και στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου 3685/2008.

Κατά τη διαδικασία εξέτασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η τριμελής επιτροπή συνεκτιμά και αξιολογεί τα εξής:

  • τη γενική αναλυτική και συνθετική ικανότητα του φοιτητή,
  • την επαρκή βιβλιογραφική τεκμηρίωση του θέματος,
  • τον πλούτο, την ποιότητα και την αξιοπιστία των βιβλιογραφικών πηγών,
  • τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διερεύνηση του θέματος,
  • τον τρόπο επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων της έρευνας σε σχέση με το αντικείμενο της μελέτης,
  • την επιστημονική συμβολή της διπλωματικής εργασίας,
  • τη σαφήνεια ως προς τη διατύπωση των στόχων – ερωτημάτων – υποθέσεων της μελέτης καθώς και των νοημάτων,
  • τη γενικότερη ποιότητα και σαφήνεια των νοημάτων της εργασίας.

Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διπλωματικής διατριβής ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει αντίτυπο της εργασίας του σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος καθώς και στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επισυνάπτεται η βεβαίωση εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας.

   

Σας καλωσορίζουμε στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή

Email : eidikiagogi@edc.uoc.gr

 

sitemap

Ώρες λειτουργίας

Για οποιαδήποτε απορία - διευκρίνηση επικοινωνήστε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση eidikiagogi@edc.uoc.gr ή στο τηλέφωνο 2831077639 (Δευτέρα και Πέμπτη 10:00-13:00).
 
Διαφορετικά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ.
© 2024 Διατμηματικό Π.Μ.Σ. στην Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.